Menu

40% minder bijplaatsing!

In Arnhem, Haarlem, Heerenveen, ’s Hertogenbosch, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam en Zoetermeer hebben we verschillende interventies toegepast om gedragsverandering bij inwoners te realiseren. In Leeuwarden konden we een goede meting opzetten, en zagen we een bijplaatsingsreductie van 40%!

geen_afval_straat_bijplaatsingen

Waarom bijplaatsing aanpakken?

Men woont graag in een nette en schone buurt. Toch gebeurt het regelmatig dat mensen afval naast of in de buurt van een afvalcontainer zetten. Dit wordt bijplaatsing genoemd.

Bijplaatsing leidt onder andere tot een rommelige en verloederde situatie bij containerlocaties, hygiëneproblemen, ergernis bij burgers over een onprettige woonomgeving en extra kosten voor het opruimen van het overtollige afval. Daarnaast werkt het aanwezige afval normverlagend en trekt zo meer afval en bijplaatsingen aan.

SlimmerSchoon in Leeuwarden

Begin 2010 nam Leeuwarden deel aan een landelijke pilot om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om bijplaatsingen en illegale dumpingen van afval tegen te gaan. De resultaten van dit onderzoek waren zo goed dat de gemeente besloot om deze methode voort te zetten. Sinds 2009 is de hoeveelheid bijplaatsingen en dumpingen van grofvuil sterk gedaald. Het aantal bijplaatsingen daalde van ruim 12.000 in 2009 naar ongeveer 8.500 in 2013.

“Persoonlijk contact is echt effectief”, aldus wethouder Diks van de gemeente Leeuwarden, “Door het persoonlijk aanspreken en vragen om medewerking, raken mensen betrokken en staan bewust stil bij de manier waarop ze hun afval aanbieden. Dat kun je zien aan de cijfers, maar ik heb het ook aan den lijve ondervonden toen ik bij de start van ‘Voet tussen de deur’ in de binnenstad een dag meeliep. Dat was leuk en inspirerend. Omdat ik zelf in de binnenstad woon heb ik ook kunnen zien hoe de actie resulteerde in steeds minder bijzet en dumpingen.”

Wethouder Diks Leeuwarden

Door de aanpak van D&B is de hoeveelheid bijplaatsingen en dumpingen van grofvuil sterk gedaald.

Wethouder Diks, Gemeente Leeuwarden