Menu

Afval & Milieu

‘Afval is grondstof’ – Gelukkig krijgt deze zienswijze steeds meer de overhand. Maar er zijn ook nog steeds veel uitdagingen op dit gebied. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat mensen hun afval netjes in de afvalbak gooien en niet laten slingeren? En hoe stimuleer je het scheiden van afval?

Groene afvalbak die we plaatsten in Rotterdam

Vervuilen tegen beter weten in

Mensen gooien sigaretten, verpakkingen van etenswaar en ander afval op straat, terwijl tien meter verderop een afvalbak staat. Ze gooien al hun vuil op één hoop, terwijl je duidelijk hebt uitgelegd dat afval scheiden belangrijk is voor het milieu. En hoewel het ze duur kan komen te staan, laten ze de poep van hun hond liggen. Je wilt deze problematiek graag efficiënt aanpakken zonder hoge reinigingskosten en dure boetes in te moeten zetten, maar hoe doe je dat? Hoe creëer je duurzame gedragsverandering bij afvalgedrag?

Mensgerichte aanpak bewezen effectief

Waalstrand tasje

Er wordt vaak gezocht naar technische oplossingen, terwijl afvalproblemen vaak gedragsproblemen zijn. Vuil wordt pas zwerfvuil wanneer mensen het op straat gooien en ook aan afval scheiden en bijplaatsing komen mensenhanden te pas.

Menselijk gedrag is complex, waardoor informeren en beboeten lang niet altijd effectief is. Inspelen op gedragsmechanismen zet daarentegen wel zoden aan de dijk. Wij bedenken effectieve en schaalbare interventies op basis van wetenschappelijk gedragsonderzoek. Interventies die langdurig werken, omdat ze inspelen op de oorzaak van het probleem. Gedragsverandering is namelijk maatwerk. Je past gedragskennis bijvoorbeeld toe in beleidsvorming, de inrichting van de openbare ruimte of in een communicatiecampagne.

Kijk hier voor een voorbeeld van onze werkwijze.

Fun Theory toegepast op afvalbak tijdens de Nijmeegse Vierdaagse

Virgil

Onze afvalprojecten leidden onder meer tot:

  • 91% minder bijplaatsing in Rotterdam;
  • 63% meer afval in afvalbakken in Amsterdam;
  • 96% minder groepjes die afval achterlaten op het Waalstrand in Nijmegen.

Afval scheiden stimuleren

Presentatie Green Deal station Rotterdam

Met de juiste gedragsinterventies kun je afvalscheiding stimuleren. Afval scheiden is essentieel voor het recycleproces en daarmee van grote waarde voor het milieu. Daarnaast kun je als gemeente flink besparen wanneer je afval gescheiden aanlevert. Wij stimuleren het scheiden van afval op station Rotterdam Centraal door toepassing van verschillende psychologische technieken. En met resultaat! Slim omgaan met vorm- en kleurgebruik, plaatsing van bakken en visuele instructies resulteert in een flinke stijging van goed gescheiden afval.

Meer weten over het stimuleren van afval scheiden? Kijk in onze inspiratielijst of neem contact op.

Zwerfafval voorkomen

Groene afvalbak

Waar veel mensen zijn, ontstaat ook veel afval. Hoewel er in de meeste steden genoeg afvalbakken staan, maakt niet iedereen daar even goed gebruik van. Het resultaat: zwerfafval. Wij hielden de pleinen in Den Haag schoon door afvalbakken een opvallend kleurtje te geven. Een felgroen exemplaar springt in het oog! Hierdoor vinden en gebruiken mensen de afvalbakken sneller. Ook speelden we in op self-persuasion. De onafgemaakte zin: ‘Dit plein houd ik schoon omdat…’ plaatsten we op afvalbakken. We maken deze zin automatisch af in ons hoofd, waardoor mensen zichzelf overtuigen om afval netjes weg te gooien. Het resultaat? De afvalbak haalde 32% meer afval op dan een normale grijze afvalbak!

Bijplaatsingen tegengaan

Container Coats

We kraken regelmatig onze hersenen op het fenomeen bijplaatsingen: afval dat bewoners naast de ondergrondse container zetten. Weten bewoners niet hoe ze het afval moeten scheiden of hoe de container werkt? Of spelen onbewuste processen hierbij juist een rol?

We onderzochten dit in Rotterdam en ontwikkelden de ContainerCoat: een grasmat met bloemen, die associaties met de natuur activeert. We gedragen ons dan onbewust schoner. Dit noemen we priming. Ook boden we een duidelijk handelingsperspectief over grofvuil met stickers op de containers en stoepcommunicatie. De interventie zorgde voor een afname van 91% van het aantal bijplaatsingen.

Wethouder Diks Leeuwarden

Door de aanpak van D&B is de hoeveelheid bijplaatsingen en dumpingen van grofvuil sterk gedaald.

Wethouder Diks, Gemeente Leeuwarden

Tevreden klanten

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
pwc
Waternet
Gemeente Amsterdam
Gemeente Rotterdam
Vlaamse Overheid
Stadsdeel Amsterdam West
Gemeente Zeist
Bloemendaal
Gemeente Den Haag
Gemeente Deventer
Gemeente Eindhoven
ROC Midden Nederland
Onsburo
Stad Antwerpen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Pijnacker Nootdorp
Gemeente Leeuwarden
Natuur & Milieu
NVRD
Gemeente Veldhoven
Saver
SUEZ
NS
Gemeente Amersfoort
Gemeente Nijmegen
Gemeente Arnhem
blink
Gemeente Oss