Menu

Naleving, toezicht & Handhaving

Mensen weten dat ze niet door rood mogen rijden, dat ze geen alcohol mogen verkopen aan minderjarigen en dat gewelddadig gedrag uit den boze is. Maar ze doen het toch. Hoe stimuleer je naleving en maak je strenge handhaving overbodig?

overtreding6

Voorkomen versus genezen

Burgers zijn veelal op de hoogte van wet- en regelgeving maar dat betekent zeker niet dat ze zich daarnaar gedragen. Snelheidslimieten maar ook leeftijdsgrenzen worden dikwijls genegeerd, men pleegt fraude en gedraagt zich niet altijd even netjes op straat. Intuïtief zijn we geneigd om deze regelovertreders aan te pakken met de harde hand, bijvoorbeeld met boetes en meer blauw op straat. Deze maatregelen zijn duur, arbeidsintensief en gewenste effecten blijven uit of zijn tijdelijk van aard omdat je mensen extrinsiek motiveert.

Jij streeft dan ook naar handhavingsregie: op basis van kennis over het gedrag van je doelgroep weloverwogen bepalen welke instrumenten je inzet om ze intrinsiek te motiveren. Door al aan de voorkant bij te sturen, zorg je ervoor dat je inspecties meer naleving laten zien en dat strenge handhaving overbodig wordt. Voorkomen is beter dan genezen! Hoe pak je dat aan? Hoe stimuleer je mensen om leeftijdsgrenzen na te leven? Om gegevens eerlijk door te geven en zich netjes te gedragen in de openbare ruimte?

Risicogestuurd toezicht door inspecteur-ervaring

Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit brachten we de 101 minuten die ze gemiddeld kwijt zijn aan de inspectie van een bedrijfslocatie terug naar 32 minuten. Dat betekent drie keer zoveel tijd voor risicovolle bedrijven en een hogere pakkans! We lieten controleurs meer gebruik maken van hun eigen expertise, die bleek namelijk in 95% van de gevallen voor het juiste besluit te zorgen. Vraag je je af hoe zo’n controle op basis van expertise eruit zag en of alle controleurs in aanmerking komen voor deze methode? 

Naast het succes bij de NVWA realiseerden we ook efficiëntere controles met een hogere pakkans van fraudeurs en een betere dienstverlening bij de Belastingdienst, maar we doen ook andere projecten binnen het domein Naleving, Toezicht & Handhaving. Zo bewogen we bijvoorbeeld alleenstaande ouders in de bijstand om wijzigingen omtrent de samenstelling van hun huishouding door te geven aan de gemeente. 

Meer weten?

Handhavingsregie door grip op gedrag

nalevingdhw

Iedere doelgroep vergt een andere aanpak. Inzicht in naleefmotieven- en weerstanden is dan ook essentieel. Veel overtreders zijn niet zomaar bereid om met jou te praten en omdat een groot deel van menselijk gedrag onbewust is, kun je beweegredenen niet achterhalen door enkel vragen te stellen. Wanneer je vragen stelt, is het daarnaast belangrijk om rekening te houden met psychologische processen. Zo zal je doelgroep in groepsverband anders antwoorden dan tijdens een individueel gesprek.

Wanneer je weet wat je doelgroep drijft, is het belangrijk om hier goed op in te spelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat verstrekkers van alcohol leeftijdsgrenzen nutteloos vinden, maar het kan ook zo zijn dat ze dit een moeilijke taak vinden. Deze motieven vragen om een andere aanpak: scepticisme kun je onder andere wegnemen met garanties een gebrek aan zelfvertrouwen niet. Er zijn veel manieren om naleefgedrag te sturen, het is de kunst om de juiste techniek te kiezen!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van gedragsverandering in jouw werkveld?