Menu

Veiligheid & Preventie

Je probeert mensen te stimuleren om verdachte zaken bij jou te melden en je wilt ze behoeden voor risicovol gedrag, zoals het openlaten van ramen en deuren en overmatig alcoholgebruik. Mensen stemmen in met je verhaal, maar veranderen hun gedrag vervolgens zelden. Hoe stimuleer je mensen om in actie te komen?

African American man opening window at his home

Gevaar negeren

Mensen laten regelmatig hun ramen en deuren open als ze van huis gaan en drinken dikwijls teveel alcohol tijdens een stapavond met alle gevolgen van dien. Je probeert ze actief te behoeden voor deze risicovolle gedragingen, maar je adviezen lijken het ene oor in en het andere oor uit te gaan. Mensen lijken de noodzaak te begrijpen wanneer je ze vraagt om verdachte zaken bij jou te melden, maar als puntje bij paaltje komt hoor je niks. Je vraagt je af waarom ze niet in actie komen. Je adviezen zijn immers simpel en voor hun eigen bestwil.

Fear appeals, mensen bewust maken door ze te confronteren met gevaar, heb je wellicht ook wel eens geprobeerd. Of dat effectief was weet je eigenlijk niet. Wat werkt? Hoe voorkom je inbraken, ongelukken en agressie, zet je aan tot preventie en stimuleer je meldingsbereidheid? Hoe zorg je ervoor dat burgers eigen verantwoordelijkheid nemen?

agressie_tegen_politie

Minder agressie tegen politieagenten door onbewuste beïnvloeding

In opdracht van Expertisecentrum Veilige Publieke Taak verminderden we agressie tegen politieagenten in Groningen. Daders bleken vaak onder invloed van alcohol, wat gevoeliger maakt voor omgevingsinvloeden zoals geuren, muziek en kleuren. Negatieve prikkels kunnen zo snel leiden tot agressief gedrag, terwijl positieve prikkels dit juist kunnen voorkomen. Wij hebben hierop ingespeeld door uitgaanspubliek te primen met positieve beelden. De beelden waren van te voren getest in het lab om te garanderen dat ze sterke positieve gevoelens opwekten. Het resultaat hebben we gemeten door mee te lopen met de agenten.

Wil je graag meer informatie?

Sturen met kennis van gedrag

De risico’s waar jij burgers voor wilt behoeden, zijn voor velen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Zo verwacht men (onbewust) dat inbrekers hun huis over zullen slaan en dat zij zichzelf heus wel onder controle kunnen houden als ze alcohol drinken. Dat voorzorgsmaatregelen moeite kosten maakt het nog onaantrekkelijker voor ze om in actie te komen. En dan zijn er allerlei omgevingskenmerken die gewenst gedrag kunnen dwarsbomen.

Het is belangrijk om te achterhalen hoe gedrag ontstaat. Vervolgens kun je hierop inspelen en mensen in de gewenste richting sturen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat je mensen die skeptisch zijn over veilig gedrag (“dat is toch niet nodig”) over de streep kunt trekken met garanties, terwijl mensen die overtuigd zijn van de noodzaak maar toch niet in actie komen (“eigenlijk zou ik me inderdaad veiliger moeten gedragen”) meer gebaat zijn bij een concreet stappenplan. Wanneer er alcohol in het spel is halen zulke technieken daarentegen weinig uit, omdat mensen dan minder aandacht hebben. Aanpassingen in de omgeving, zoals het verspreiden van geuren of positieve afbeeldingen, zijn dan juist extra effectief.

safety

Naast minder agressie tegen politieagenten realiseerden we met onze mensgerichte aanpak:

  • Een verhoging van veiligheidsgevoelens.
  • Een actie tegen straatroof om jongeren hun eigendommen beter te laten beschermen.
  • Praktische adviezen over hoe je ouders kunt betrekken bij verantwoord alcoholgebruik.

Wil jij ontdekken wat je met gedragsverandering kunt bereiken binnen jouw werkveld?

Tevreden opdrachtgevers

Als politie is gedragsbeïnvloeding 1 van onze belangrijkste doelstellingen. [...] D&B heeft verstand van menselijk gedrag, waarom mensen tegen veranderingen zijn of waarom ze zichzelf er juist voor openstellen. Belangrijker nog is dat zij deze kennis omzetten in concrete interventies en deze ook testen. Veel wetenschappelijk onderzoek is algemeen van aard en lastig om te zetten in concrete actie. D&B weet de slag naar concrete acties nu juist wel te maken.

Ron Joosten, Politie Oost-Nederland